Distančně.cz

Heslo

Pro odemknutí videa použíjte heslo:

Kliknutím zkopírovat a přejít k videu.

Zkopírováno ✓

Referenční integrita

Referenční integrita je nástroj, který pomáhá udržovat vztahy v relačně propojených databázových tabulkách. Jednoduše řečeno to znamená, že cizí klíč v jedné tabulce musí odkazovat na existující klíč ve druhé tabulce, popř. musí obsahovat hodnotu NULL.

Tabulka, v níž je pravidlo uvedeno, se nazývá podřízená tabulka a tabulka, jejíž jméno je v omezení uvedeno, je nadřízená tabulka.

Jak se projevuje referenční integrita

 • Při přidání či změně záznamu v podřízené tabulce se kontroluje, zda stejná hodnota klíče existuje v nadřízené tabulce – porušení pravidla vyvolá chybu.
 • Při mazání nebo úpravě záznamů v nadřízené tabulce se kontroluje, zda v podřízené tabulce není záznam se stejnou hodnotou klíče – porušení pravidla může vyvolat chybu nebo předem definovanou úpravu dat podřízené tabulky.

Omezení cizího klíče

Omezení cizích klíčů nabízí způsob pro udržení referenční integrity databáze. V MySQL databázi lze toto omezení provádět pouze nad tabulkami, které používají úložiště InnoDB (lze zvolit při tvorbě tabulky). Pomocí phpMyAdmin pak můžeme omezení nastavit v záložce struktury databáze (1), po kliknutní na tlačítko zobrazení relací (2). Propojení však lze nastavit pouze nad atributy, které mají přiřazený primární a cizí klíč.

Omezení cizího klíče

Můžeme nastavit akci, která se má stát po odstranění záznamu (ON DELETE), případně po aktualizaci záznamu (ON UPDATE). Na výběr je z několika klauzulí:

 • CASCADE - automaticky v podřízené tabulce odstraní nebo aktualizuje odpovídající řádky
 • SET NULL - nastaví cizí klíč v podřízené tabulce na hodnotu NULL
 • NO ACTION - v MySQL je ekvivalentní klauzuli RESTRICT
 • RESTRICT - odmítne odstranit nebo aktualizovat klíč nadřazené tabulky

V případě, že bychom dotaz vykonávali pomocí SQL by dotaz vypadal následně:

ALTER TABLE `komentare`
ADD FOREIGN KEY (`id_uzivatele`)
REFERENCES `uzivatele`(`id`)
ON DELETE RESTRICT
ON UPDATE CASCADE;

Úlohy k procvičení:

 1. Vytvořte tabulku `clanky` (id, titulek, popis, datum), `komentare` (id, id_clanku, id_uzivatele, text, datum) a `uzivatele` (id, nick, email). Při vytváření použijte správné datové typy.
 2. Pro cizí klíče id_clanku a id_uzivatele vhodně definujte omezení primárního klíče.

Obsah kurzu:

 1. Úvod do relačních databází a jazyka SQL

  06:16
 2. Vazby mezi tabulkami

  04:36
 3. Přehled základních datových typů

  04:42
 4. Normalizace relačních databází

  06:43
 5. Výběr a seznámení s prostředím pro práci s databází

  04:40
 6. Tvorba nové databáze

  05:16
 7. Tvorba databázových tabulek

  08:57
 8. Referenční integrita a omezení cizího klíče

  06:08
 9. Vkládání dat do tabulky

  04:54
 10. Výběr a filtrování dat z tabulky

  05:47
 11. Řazení a limit výběru

  04:14
 12. Editace a odstranění dat z tabulky

  06:31
 13. Agregační funkce a seskupování

  05:14
 14. Spojení více tabulek a použití JOIN

  05:21
 15. Vnořené dotazy (poddotazy)

  04:09
 16. Indexy a optimalizace výkonu

  05:35
 17. Závěrečný test